Mobirise

Kajak


Der er mange kajakroere i Skelskør Roklub – nogle ror havkajak, nogle turkajak, en del
ror også i inrigger. For at kunne ro kajak skal man have et gyldigt EPP2 bevis. Det kan
man få på vores kajakkurser. Hvis man har et EPP2 bevis fra en anden klub, skal det
forevises.

Vi holder det første kajakkursus i 2017 lørdag den 3. juni og søndag den 4. juni. Vi
benytter havkajakker. Der kan evt. blive et ekstra kursus senere, hvis der kommer mange
tilmeldinger. Der er plads til max 16 kursister.

Vores kursusinstruktør hedder Martin Plaug. Martin er en fantastisk instruktør, og de 16
kursister sidste år gav en meget god feed back. Martin er havkajakvejleder i DGI, han er
censor på EPP4, instruktør på EPP3, ekspert i foss og surf kajak – og så er han også
bjergbestiger ! Martin får hjælp af Søren Hansen, som har uddannet mange kajakroere i
Skælskør, og evt. en mere.

Hvis du er interesseret i kurset, så læs nedenstående.

Kajakkurset koster kr. 1800. Beløbet dækker kurset incl. udstyr, udstedelse af EPP2
bevis og medlemsskab af Skelskør Roklub fra juni og resten af året.Rosæsonen slutter
sidst i oktober/beg. November, men derefter kan man benytte ergometer i klubhuset. Hvis
man har eget udstyr må dette selvfølgelig gerne benyttes - oplys venligst dette ved
tilmelding. 

Tilmelding senest 14 dage før kursets start ved kontakt til formand Margit Geil, på tlf.
2014 4230 eller på mail: margitg@hotmail.dk

Kursusgebyr indbetales på Roklubbens klubkonto i SYDBANK - Kontonummer: 0570-
0001869965- senest 14 dage før kursusstart. Ved afmelding i sidste øjeblik pga sygdom
eller andet refunderes beløbet minus et administrationsgebyr på kr. 100.

På kurset undervises af instruktører, uddannet af DKF (Dansk Kano og Kajak Forbund)
og der undervises efter DKFs standarder, altså efter EPP systemet (Euro Paddle
Pass). For at kunne blive frigivet i kajak kræves det at man kan svømme 600 meter!

På kurset skal medbringes:
Mad og drikke, vi spiser ude hvis vejret er godt, altså skal det med i kajakken. 
Skiftetøj. Da nogle øvelser foregår i vandet (alle skal i) skal der medbringes tøj til
dette, f. eks. Våddragt, long john, træningstøj…. Altså tøj som ikke vejer så meget,
selvom det bliver gennemblødt.    Derfor må man ikke ro i f. eks. joggingtøj, sweatre osv.

  Alle deltager på eget ansvar og under egne forsikringer!

Kursets forløb:
(Afhængig af vind og vejr kan der blive ændringer)

Dag 1 kl. 10: 
Velkommen og introduktion, Skelskør Roklub til dagligt,  Ro-journal, indmeldelsesblanket,
hjemmeside, opslagtavler, nøgler, kanindåb osv. Mens vi er i klublokalet på 1.sal, skal
der lige udfyldes en indmeldelsesblanket

Beklædning/ omklædning:
Introduktion til EPP, kajakretter og hvor må jeg ro.  De forskellige kajaktyper, pagajer,
svømmeveste, cockpit overtræk, andet udstyr. Hvordan indstiller jeg sæde og fodspark,
hvordan finder jeg den rigtige pagaj og svømmevest. Hvordan får jeg kajakken og udstyr
på vandet, Hvordan kommer jeg ned i kajakken og op igen.

På vandet: 
Forskellige øvelser, brug af ror, selvredning, makkerredning osv.  Se link om EPP 1+2 for
havkajak - www.kano-kajak.dk/dkf/EPP/EPP_Generelt_om_EPP.pdf Oprydning og rengøring af
udstyr.

Kl. 16 Tak for i dag

Dag 2 kl. 10: 
Endnu engang velkommen og dagen forløber med repetition af foregående dag og nye
øvelser.
Alle laver afsluttende prøver i vandet, som kræves for at kunne blive frigivet i kajak.
Oprydning og rengøring af kajakker.

Kl. 15.30:
Frigivelse, evaluering, spørgsmål & svar – kanindåb osv. og nu er klokken så ca. 16
Vi siger tak for i dag og på gensyn i klubben :) Se under "Roning" hvordan klubben
fungerer til daglig.