make your own website

Roning

Roning

Skelskør Roklub er en meget aktiv klub med 160 medlemmer pt. I 2017 blev der roet 15.803 km i robåd og 14.706 km. i kajak. Ydermere blev der roet 5.017 km i ergometer. En del roere nåede op over 1000 km.

Den officielle sæson går fra sommertid til vintertid – og selv om der normalt ikke bliver roet om vinteren, er der ingen grund til at gå i hi, idet man så kan tage til Korsør svømmehal og her øve sig med forskellige aktiviteter som klubben informerer om.  Klubben tilbyder ergometer-roning og styrketræning gennem vinteren. Desuden går vinter månederne med klargøring af bådende til næste sæson. Dette kræver en del slibning og lakering.

Skelskør Roklub er samtidig en idrætsklub funderet på en enkel foreningsstruktur med bestyrelse, udvalg og andre poster. Al arbejdskraft er frivillig, og vi lægger stor vægt på, at vi skal have det godt sammen i klubben - der er drivkraften for det frivillige arbejde. Derfor lægger vi også vægt på, at alle medlemmer giver deres bidrag til foreningsarbejdet på én eller anden måde. For kun derved kan vi opretholde de gode traditioner i klubben - og lade "SR-ånden" leve!

Det er en god idé at blive et kendt ansigt blandt de etablerede medlemmer. Det er dem, der kan tage dig med på spændende ture, de kan lære dig en masse, og de er nøglen til mødet med klubbens øvrige medlemmer. Der er mange måder, man kan blive kendt på. Du kan være med til at arrangere en fest, deltage i arbejds-weekenden og udvalgsarbejde, eller give en hånd med de andre aktiviteter. At møde op til mange fællesture er naturligvis en rigtig god måde at blive kendt på. Hyggesnak over en øl eller kop kaffe efter en god tur, er en god indgangsvinkel til nye roaftaler.

Instruktionen gives af ulønnede, instruktør-uddannede medlemmer. Du vil, sammen med alle de andre kaniner, blive tilknyttet en instruktør. Sammen aftaler I så, hvornår instruktionen skal foregå. Som kanin (ny roer) skal du instrueres mindst 7 gange før du kan få ro-ret.
Desuden skal du aflægge en veste & svømmeprøve. Herefter har du lov til at ro alt hvad du vil, dog skal der være en uddannet styrmand i båden. Se i klubbens reglementer hvad der kræves for at få ro-ret. Ved en veste- og svømmeprøve skal du svømme 300 m samt vise, at du kan iføre dig en redningsvest, mens du træder vande. Denne prøve vil afholdes i løbet af sommeren ved Kobæk Strand eller /og i Korsør svømmehal.

Tilmelding foregår på opslagstavlen i klubben eller til din instruktør!

Påklædningen er naturligvis afhængig af vejret og turens varighed, men det er en god idé at have tøj med til al slags vejr.

Som roer kan man ikke undgå, at blive våd og snavset ind imellem. Bl.a. afgiver åregangene fedt, der kan plette tøjet. Så brug noget tøj, der gerne må blive beskidt.

Tøj:
Almindeligt træningstøj, T-shirts, shorts, vindtæt jakke etc. Desuden er det absolut nødvendigt at have et regnsæt. Hav altid skifte- og regntøj med!

Sko:
Brug bløde sko (f.eks. tennissko) Løbesko duer ikke, da hælen ofte er for bred til spændholterne. Det kan også være praktisk med et par "vadesko". Disse bruges hvis man gør landgang på en åben kyst.
De skal sidde fast på foden (ikke "klipklapper").

Mandag til fredag kl. 9:00 til 12:00 I rosæsonen
Er der morgenroning for seniormotionister 50+ og andre, der har mulighed om formiddagen.

Roning på de nævnte tidspunkter er ikke klubbens hovedaktivitet. Det meste af den roning vi dyrker i SR foregår via roformidlingen, ved at man selv arrangerer roaftaler - prøv!

I løbet af foråret, sommeren og efteråret bliver der arrangeret fællesture/weekendture.

Der vil blive informeret om fællesture via Nyhedsmail og på opslagstavlen i klubhuset, samt evt. SKROT.

Deltagelse i fællesture andre steder end i vores daglige rofarvand kræver, at man har roet en del kilometer.
Der skal altid være en langtursstyrmand i hver båd.

Tilmelding sker ved, at man skriver sig på en liste, der bliver hængt op på opslagstavlerne.

Men husk: Vi har kun det skæg vi selv laver! Det kan lige så godt være dig der kommer med idéen til den næste fællesture. Langturschefen/udvalget er altid åbent for nye forslag.

Derudover bliver der arrangeret en masse private ture. Her gælder det igen om, at du som nyt medlem griber fat i nogle af de gamle og arrangerer en tur med dem.

Klubbens både er fremstillet af træsorter som ask, mahogni og cedertræ. En inrigger er et stykke meget flot og gedigent håndværk, som har sin pris, både hvad angår fremstillingen og vedligeholdelsen. I SR har vi valgt at klare os med et lavt medlemskontingent! Dette betyder dog, at alle som nyder godt af klubbens bådpark om sommeren, deltager i en anden side af rolivet, nemlig vinterklargøring. Klubbens fremtidige lave kontingent og især bådens kvalitet er stærkt afhængig af denne frivillige indsats!!