build your own website

TURFORSLAG

Velegnede roture fra Skælskør.Skælskør fjord og nor:

Turen gennem Skælskør fjord fra klubben og ud til udsejlingen i Storebælt er ca. 5 km, og ca. 6,5 km til Kobæk Strand. 

Der er et rigt fugleliv ved fjorden, hvilket sammen med den flotte natur gør turen flot. Turen kan desuden ros i næsten al slags vejr.

Turen i Noret er ca. 8 km, hvis man ror langs bredden rundt. For at komme i noret, skal man ro gennem havnen hvor der kan være meget strøm. 

Derfor vil det pga. vejrforholdende ikke altid være muligt at kunne ro i Noret. 


Området omkring roklubben.Omø:

En rotur til den fjerneste ø i Skælskør kan roes på en dag og er på ca. 36 km retur (til havnen).

Man kan også ro øen rundt og på vej hjem tage nord om Agersø. Her kan man se Omø der er

rigt på fugleliv, samt Omø fyr, som blev bygget i 1892/93 og er 23 m. højt. Turen er på 50 km. som

er passende dagstur. Der er overnatningsmuligheder på havnen.

Hjemmeside for Omø: http://www.omoe-net.dk/


Agersø:

Agersø er også en af klubbens yndende mål, som er en kort tur på kun 22 km retur (til havnen).

Turen rundt om øen er på ca. 36 km. Der er overnatningsmuligheder på stranden nord for

havnen, efter aftale med havnefogeden.

Hjemmeside for Agersø: http://www.agersoe.nu/Næstved & Bisserup:

En tur til Næstved kan også ros på en dag som er ca. 50 km. Et stop ved Kristiansholm 

Plantage vil være et rigtig godt valg. Her er der også overnatningsmuligheder. Skelskør roklub

har tidligere benyttet Næstved roklubs sommerhus, som ligger ved Svinø, hvor der er god plads til telte.

Hjemmeside for Bisserup: http://www.bisserup.dk/


Korsør:

En tur til Korsør roklub og retur kan også ros på en dag - en tur på 36 km. Ønskes et par ekstra km, 

kan Storebæltsbroen også nås - en rigtig god dagstur.  

Hjemmeside for Korsør Roklub: http://www.korsorroklub.dk/