Mobirise Website Builder

Ungdom

Ungdomsafdeling - Kajak:


I 2016 fik Skelskør Roklub en del nye unge medlemmer og det er dejligt. Vi vil gerne have endnu flere i 2017.

Roklubbens ungdomsafdeling har fast ungdomsaften hver onsdag. Her kan du træffe Hans og Tina, som er de faste trænere, godt hjulpet af forskellige erfarne senior kajakroere. Alle vil gøre deres bedste for at give juniorerne en hyggelig og lærerig aften!

Disse aftener foregår hver onsdag fra kl. 16:45 i rosæsonen. Ungdomsroningen starter slut april/begynd. Maj. Der er sommerferie i uge 27-30, men det kan godt være der er forskellige aktiviteter i den periode.

Uden for sæsonen er der for ungdomsroerne arrangeret indendørs aktiviteter der strækker sig fra ergometerroning og løb til svømning. 

Har du lyst til at starte som ungdomsroer i enten inrigger eller kajak, skal du være 12-18 år og kunne svømme min. 600 m.


Til forældre med ungdomsroere i Skelskør Roklub (SR)

Velkommen som forældre med ungdomsroer i SR. Med denne skrivelse vil vi give en kort information omkring klubben, instruktører, vores forventninger til de unge og jeres deltagelse. Der vil være praktiske informationer, såsom beskrivelse af indmeldelse, krav til roere, kontingent, ungdomsaftener, påklædning og undervisning.

Instruktørerne er uddannet til at instruere i turkajak – der er også mulighed for havkajakker. Instruktørerne arbejder alle frivilligt uden betaling. De gør det fordi de synes det er sjovt og fordi de gerne vil give de unge en oplevelse at lære en sport på vandet. Det sociale spiller også en stor rolle. Det betyder at man hjælper hinanden med at få både på vandet, op igen, rydder op efter sig og sætter på plads mv.

I forældre er altid velkomne til at komme og hilse på instruktørerne og se hvordan en ungdomsaften foregår (pas på, for et besøg i klubben resultere ofte i, at man selv får lyst til at lære at ro – det har vi et par gode eksempler på i 2016). 


Praktiske oplysninger:

Indmeldelse:

Den 1. aften vil indmeldelsen ske, her vil man få tildelt et medlems nummer, som skal huskes. Der udleveres en indmeldelses blanket med girokort. Efter 3. deltagelse skal vi have registreret betaling af kontingent og samtidig også have modtaget underskrevet indmeldelsesblanket af en forældre - ellers kommer man ikke på vandet. 

Krav for undervisning:

For at ro i kajak er kravet at man skal kunne svømme min. 600 m. 

Forældre skal underskrive på indmeldelsesblanketten, at deres børn kan svømme disse distancer.

Ungdomsaftener:

Onsdag vil der være instruktører til kajakker. Alle møder kl. 16:45 omklædt. Efter vi har været på vandet og i bad, mødes vi i klublokalet. Vi er færdige ca. kl. 18.30. Mobirise has provided for website developers a growing library of modern blocks which can be used either partially or in full for every website developed through the builder.

Træning i 2017:

Udover træningen onsdag aften, hvor de unge fra 2016 fortsætter, oprettes der et nyt hold for nye unge kajakroere. Der vil træningen foregå tirsdag aften kl. 16.30.

Der er åbent hus for nye unge fra 12 - 16 år tirsdag den 16. maj.

Kontaktperson for ungdomstræning er Margit Geil, tlf. 20144230, mail: margitg@hotmail.dk